In de Cramer 23A, Heerlen06 - 810 276 62

WANTED: COACH who is able to EDUCATE, ENTERTAIN and INSPIRE!

[Scroll down for English]
Versterking gezocht

Om ons huidige lesaanbod te kunnen blijven continueren, en te kunnen uitbreiden, zijn we op zoek naar versterking van ons team (minimaal 3 uur per week). Ben jij geïnteresseerd om CrossFit trainer te worden? Neem dan contact met ons op. Stuur je motivatie en cv naar info@crossfitheerlen.nl.

Wij zoeken mensen:
– Met een passie voor CrossFit en coaching;
– Die andere mensen graag willen helpen hun doelen te bereiken;
– Minimaal 3 uren per week beschikbaar (vroege ochtenduren is een pre);
– Ervaring is een pre, maar geen must;
– In het bezit van certificaat fitness trainer of CrossFit Level 1 is een pre, maar geen must;
– Die bereid zijn om een opleiding te volgen;
– Die zich willen blijven ontwikkelen als mens en coach.

Wat verwachten wij verder van jou?
– Je hebt affiniteit met sport;
– Je spreekt voldoende Engels;
– Je begrijpt dat er naast coaching ook andere werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden (denk aan het schoonmaken van de wc’s, lessen voorbereiden, etc);
– Je kunt een uitdagende sportomgeving creëren;
– Je bent iemand met verantwoordelijkheidsgevoel, goede communicatieve vaardigheden en doorzettingsvermogen en je zorgt ervoor dat er tijdens de lessen orde en veiligheid heerst;
– Je bent people-smart;
– Je werkt ontwikkelingsgericht en hebt een proactieve en ondernemende houding.

What’s in it for you?
– Deel uitmaken van een ontzettend leuk en gezellig team met toffe collega’s;
– Hoger dan marktconform salaris (fitnessbranche in Nederland);
– Gratis lidmaatschap ter waarde van €120, inclusief WODs, Olympisch gewichtheffen en Open Gym / ROMWOD;
– Minimaal 50% doorlopende tegemoetkoming studiekosten professionele ontwikkeling;
– Vele extra’s zoals gratis sportkleding, minimaal 1 teamuitje per jaar, gratis deelname aan evenementen, etc.;
– Bijzondere en bevoorrechte werkervaring.

Stuur je motivatie en cv naar info@crossfitheerlen.nl.

 

Coaches Wanted [ENGLISH]

We are looking for reinforcements for our team (minimum 3 hours a week).  Are you interested in becoming a CrossFit trainer? Please contact us. Send your motivation and CV to info@crossfitheerlen.nl. 
 
We are looking for people:
– With a passion for CrossFit and coaching;
– Who are eager to help other people achieve their goals;
– Available at least 3 hours a week (early morning hours is a plus);
– Experience is a plus, not a must;
– In possession of a fitness trainer or CrossFit Level 1 certificate is a plus, not a must;
– With sufficient English speaking skills;
– Who are willing to follow training;
– Who want to continue to develop as a person and coach.
 
What else do we expect from you?
– You have an affinity with sports;
– You understand that, in addition to coaching, other activities must also be performed (think of cleaning the toilets, preparing lessons, etc);
– You can create a challenging sports environment;
– You are someone with a sense of responsibility, good communication skills and perseverance and you ensure that there is clarity, safety and discipline during the lessons;
– You are people smart;
– You are development-oriented and have a proactive attitude.
 
What’s in it for you?
– Be part of a great team with great colleagues;
– Higher than market salary (fitness sector in the Netherlands);
– Free unlimited membership worth €120, including WODs, Olympic Weightlifting and Open Gym / ROMWOD;
– At least 50% continuous allowance for professional development;
– Many extras such as free sportswear, at least 1 team outing per year, free participation in events, etc.;
– Special and privileged work experience.
 
Are you the one that we are looking for? Reach out to us: info@crossfitheerlen.nl.